ระบบคลังข้อสอบ

ขั้นตอนในการใช้งานระบบคลังข้อสอบ

  1. ให้นักเรียนเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ
  2. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คือ รหัสประจำตัวนักเรียน เช่น 56-14251
  3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนักเรียนสามารถเริ่มทำแบบทดสอบได้ทันที
  4. นักเรียนสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบในแต่ละชุดข้อสอบ
    ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
  5. นักเรียนสามรถดูผลการทดสอบของตนเองได้โดยการคลิกที่ปุ่ม
    คะแนนรวม
  6. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน