ฒฒ
 
   สำนักงาน สพฐ.
   สำนักงาน สพม. 13
   โรงเรียนรัษฎา
   ฟรีอีเมล์ HOTMAIL
   ค้นหาข้อมูลด้วย GOOGLE
 
ตุ๊กตาอาเซียน
ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของ แต่ละประเทศ ในสมาคมอาเซียนสินค้าตัวนี้ สามารถ ใช้เป็น สื่อการเรียนการสอน สื่อจัดนิทรรศการ หรือใช้เป็นสื่อเชื่อม สัมพันธ์ไมตรีกับเพื่อนชาวต่างประเทศได้
 
 
 
 
 
 
 
 | ความหมายของอาเซียน | วัตถุประสงค์ของอาเซียน | กฎบัตรอาเซียน |โครงสร้างและกลไกการดำเนินงาน | 3 เสาหลัก |
เว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับ ASEAN
Webmaster

นายณัฐวัตร เอียดทอง
E-mail : webmaster@gmail.com